OKRĘGOWY ZARZĄD POMORSKI PZD - ROD

WITAMY NA STRONIE

ROD im. A.Domagalskiego

WITAMY NA STRONIE
w Gdyni

ROD im. A.Domagalskiego

w Gdyni
ROD im. A. Domagalskiego
MENU >
Przejdź do treści

OKRĘGOWY ZARZĄD POMORSKI PZD

OGŁOSZENIA
Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Pomorski w Gdańsku poszukuje Kandydatów na stanowisko:
Inspektora ds. inwestycji
Miejsce pracy: Gdańsk
Wymiar czasu pracy: pół etatu


Opis stanowiska:
osoba zatrudniona jako inspektor ds. inwestycji będzie odpowiadać za:
• Prowadzenie skutecznych działań w zakresie wdrażania działań inwestycyjnych w rodzinnych ogrodach działkowych w celu ich rozwoju i modernizacji
• Sporządzanie planu inwestycji i remontów
• Nadzorowanie nad prawidłowym i terminowym rozliczaniem środków finansowych na inwestycje i remonty w ROD
• Opiniowanie i kontrolowanie zamierzeń i działań inwestycyjno-remontowych

Wymagania:
• Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe: budownictwo
• Posiadanie uprawnień budowlanych
• Prawo jazdy kategorii B
• Biegła obsługa komputera (Pakiet MS Office, Internet)
• Samodzielność, komunikatywność, skrupulatność, inicjatywa w działaniu
• Determinacja w realizacji wyznaczonych celów
• Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu

Oferujemy:
• Pracę w bardzo dogodnej lokalizacji w centrum Gdańska-Wrzeszcza oraz w terenie
• Miłą atmosferę pracy wśród profesjonalistów zajmujących się tematyką rodzinnych ogrodów działkowych

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w formie elektronicznej na adres: gdansk@pzd.pl Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko inspektora ds. inwestycji ogłoszonej w dniu 28.03.2019 r. prowadzonej przez Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Pomorski w Gdańsku.
Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Działkowców Okręg Pomorski w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 102, reprezentowany przez Józefa Matwiesa Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji na stanowisko inspektora ds. inwestycji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO
3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Polski Związek Działkowców Okręg Pomorski w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 102
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji ogłoszonej w dniu 28.03.2019 r. do czasu jej zakończenia
5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, których pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność identyfikacji Pani/Pana jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dokonania oceny przydatności Pani/Pana do pracy oraz nawiązania z Panią/Panem ewentualnego stosunku pracy
8) Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni
81-533 Gdynia
ul. Grodnieńska 24
tel. 58 774 87 43
Copyright © 2019 ROD im. A. Domagalskiego All rights reserved.
made by DM
Wróć do spisu treści