OGŁOSZENIA - ROD

WITAMY NA STRONIE

ROD im. A.Domagalskiego

WITAMY NA STRONIE
w Gdyni

ROD im. A.Domagalskiego

w Gdyni
ROD im. A. Domagalskiego
MENU >
Przejdź do treści

OGŁOSZENIA

18.10.2020.

W dniu 24 października na terenie całego ogrodu zostanie wyłączona woda.
Wjazdy na teren ogrodu będą realizowane w wyznaczone środy w godzinach 1000 do 1800.
Na teren ogrodu mogą wjeżdżać jednie działkowcy posiadający działki w ROD A. Domagalskiego w Gdyni oraz auta dowożące zakupione przez działkowców materiały.
Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa higienicznego odpowiada dany działkowicz.  
Podczas  opadów atmosferycznych brama będzie zamknięta.

DNI  WJAZDU:

1. 16 Wrzesień od 1000 do 1800;

2. 23 Wrzesień od 1000 do 1800;

3. 30 Wrzesień od 1000 do 1800;

4. 7 Październik od 1000 do 1800;

5. 14 Październik od 1000 do 1800;

OGŁOSZENIE!


   Zarząd Ogrodu na posiedzeniu w dniu 07 lipca 2020 roku podjął Uchwałę Nr 131/2020.

 W oparciu o Uchwałę Nr 4/IV/2020 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 roku podjął decyzję o odstąpieniu od zwoływania Walnego Zebrania w roku 2020.

Obecna sytuacja organizacyjna i ekonomiczna stwarza warunki do prawidłowego funkcjonowania ogrodu, wynikające
z decyzji podjętych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym 2019. Podstawę obecnego działania stanowi preliminarz finansowy uchwalony w roku 2019.
Zarząd
Zarząd ROD im. A. Domagalskiego ogłasza konkurs ofert na wykonanie i rozbudowę monitoringu wizyjnego. Oferta winna zawierać zainstalowanie ośmiu kamer cyfrowych w sektorach "A", "B" i "C" wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu 606 876 463;

Termin składania ofert upływa Z dniem 06 lipca 2020 roku.
02.06.2020

Od jutra tj. 03. 06. 2020. biuro Zarządu będzie czynne od 11:00 do 14:00
09.05.2020

WJAZD NA TEREN OGRODU !

Wjazdy na teren ogrodu będą realizowane w wyznaczone środy w godzinach 1000 do 2000.
Na teren ogrodu mogą wjeżdżać jednie działkowcy posiadający działki w ROD A. Domagalskiego w Gdyni oraz auta dowożące zakupione przez działkowców materiały.
Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa higienicznego odpowiada dany działkowicz.  
Podczas  opadów atmosferycznych brama będzie zamknięta.

DNI  WJAZDU:

1. 13 Maj od 1000 do 2000;

2. 20 Maj od 1000 do 2000;

3. 27 Maj od 1000 do 2000;

4. 3 czerwiec od 1000 do 2000;

5. 10 Czerwiec od 1000 do 2000;

6. 17 Czerwiec od 1000 do 2000;

Zarząd.

28.04.2020

Zestawienie opłat ogrodowych obowiązujących w roku 2020

             na podstawie Uchwały Nr 44/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 11 marca 2020 roku.

    Opłaty ogrodowe w roku 2020 są zaliczkowe, w wysokości opłat za rok 2019.

1. Opłata partycypacyjna  - 0,09 zł/ m² działki;
2. Opłata ogrodowa na potrzeby bieżące  -  0,61 zł/m² działki;
3. Opłata energetyczna -  14 zł od działki;
4. Wywóz śmieci 132 zł od działki;
5. Woda  - 0,43 zł/m² działki;
6. Opłata za zużytą energię elektryczna wg wskazań licznika.

  Opłaty ogrodowe należy wnosić na konto 84 1440 1026 0000 0000 0039 3592 do dnia 30 czerwiec 2020 rok, z zaznaczeniem numeru działki. W kasie ogrodu, opłaty w okresie pandemii nie będą przyjmowane.,

Informacje o wysokości opłat możecie Państwo uzyskać w każdą środę od godziny 1100 do godziny 1600, numery telefonów:
- 58 774 87 43;
- 793  825 819;

                                                  Zarząd.

28.04.2020

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny.
 

     Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – dalej jako RODO informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni przy ulicy Grodnieńskiej 24,  tel. 58 774 87 43;

2. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zabezpieczenia infrastruktury ogrodowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na ternie Ogrodu, na podstawie art. 6 ust 1 lit. fe RODO i obejmuje wejście do budynku, dom działkowca aleje ogrodowe, wejście i wjazd na teren ogrodu, śmietniki ogrodowe itd.


3. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.

4. Dane osobowe będą udostępnione wyłącznie, podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, na podstawie przepisów obowiązującego prawa;


5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni;


7. Każdego, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
- sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa;
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ;

08.04.2020

Zakaz wjazdów na teren ogrodu.

 W związku z obowiązującymi zakazami, wstrzymuje się wjazdy na teren ogrodu do odwołania.
Osoby posiadające uprawnienia do indywidualnego wjazdu, proszone są o kontakt z numerem telefonu: 793 825 819.

                                                      Zarząd.

08.04.2020

OGŁOSZENIE!

W związku z planowanym włączeniem wody, na cały obszar ogrodu w dniach 27 do 30 kwiecień. Prosimy o przygotowanie działek do poboru wody.

                                                    ZARZĄD.

11.03.2020

ZAWIEDOMIENIE

      Zgodnie z Uchwała Nr 44/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 roku, następuje przesunięcie terminu walonego zebrania.

Nowy termin zebrania zostanie podany do wiadomości Państwa, w okresie późniejszym.

Opłaty ogrodowe, na poziomie roku ubiegłego, w formie zaliczki, należy przekazać:

do dnia 30 czerwca 2020 roku na konto:

84 1440 1026 0000 0000 0039 3592
z dopiskiem zaliczka za rok 2020.

Opłaty, nie będą przyjmowane w kasie zarządu.

                                                                     Zarząd.

03.03.2020

Podziękowania dla Pana Eugeniusza Konkolewskiego.

            W imieniu Zarządu Ogrodu Antoniego Domagalskiego w Gdyni, składam najserdeczniejsze podziękowania za długoletnią współpracę. Czujemy się zaszczyceni, ze przez te wszystkie lata dzielił się Pan z nami swoimi doświadczeniami i wiedzą. Ze szczególnym ubolewaniem przyjęliśmy Pana decyzję o rezygnacji. Mamy nadzieję, że nasze ogrodowe drogi, jeszcze się kiedyś przetną.
                                                    Z ogrodowym pozdrowieniem.

                                                       W imieniu Zarządu Ogrodu                   
                                                       Leonard Niewiński – Prezes

03.03.2020

ZARZĄD INFORMUJE, ŻE W DNIU 07 MARCA 2020 ROKU, NA TERENIE CAŁEGO OGRODU ZOSTANIE WŁĄCZONA ENERGIA ELEKTRYCZNA
19.01.2020

Działając na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XI/344/19 z dnia 28 sierpnia 2019 roku działkowcy, którzy do tej pory nie posiadają kompostowników, obowiązek wynikający z § 42 regulaminu ROD, zobowiązani są do końca marca br. poinformować Zarząd Ogrodu, o ich zbudowaniu.

W innym przypadku, niezbędne będzie indywidualne zawarcie umowy, na odbiór odpadów biodegradowalnych.
W przypadku nie spełnienia i tego obowiązku, użytkownikowi działki będą naliczane opłaty, zgodnie z taryfikatorem miejskim:

- w okresie, od 1 kwietnia do 31 października kwota: - 37 zł/w cyklu dwutygodniowym;
- w okresie, od 1 listopada do 30 kwietnia kwota: - 37 zł/ w cyklu miesięcznym.

                                                                      Zarząd

13.10.2019

W DNIACH 24, 25 i 26 PAŹDZIERNIKA, NA TERENIE CAŁEGO OGRODU ZOSTANIE ZAMKNIĘTY DOPŁYW WODY NA OKRES ZIMOWY. ODŁĄCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA OKRES ZIMY NASTĄPI 14.11.2019 r.
ZARZĄD
  W sektorze „C” na niżej wymienionych alejkach wystąpi brak energii elektrycznej, ze względu na awarię kabla zasilającego:

- IRYSOWA;
- MALINOWA;
- DZIEWANNY;
- KWIATOWA;
- PROMIENNA;
- SŁONECZNA.

Naprawa kabla może potrwać przez najbliższe dwa tygodnie.

                                                ZARZĄD.
OSOBY ZAINTERESOWANE
SPRZEDAŻĄ SWOICH PLONÓW
NA GDYŃSKIEJ HALI TARGOWEJ
PROSZONE SĄ O KONTAKT
Z PANIĄ ANNĄ WOŁOWIEC
tel. 692 334 970
Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Pomorski w Gdańsku poszukuje Kandydatów na stanowisko:
Inspektora ds. inwestycji
Miejsce pracy: Gdańsk
Wymiar czasu pracy: pół etatu
REGIONALNY PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ
szczepienia przeciw pneumokokomdla osób 65+ z grupy ryzyka

Poszukiwany pracownik.

Zarząd ogrodu poszukuje pracownika do obsługi rębaka.
Warunki pracy i płacy do omówienia w biurze zarządu.

ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni
81-533 Gdynia
ul. Grodnieńska 24
tel. 58 774 87 43
Copyright © 2019 ROD im. A. Domagalskiego All rights reserved.
made by DM
Wróć do spisu treści